Om oss

KirkegårdsService Midt-Norge er en totalleverandør innen alle typer kirkegårdstjenester: beplantning, stell og tilsyn av gravsteder samt salg, service og vedlikehold av gravmonumenter.
Vi dekker de fleste kirkegårdene i sentrale Trøndelag – fra Steinkjer i nord til Orkdal i sør
(kommuner: Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger, Stjørdal, Frosta, Malvik, Trondheim, Orkdal).

Det kan være mange og ulike årsaker til at familie og pårørende er forhindret i å ta seg av gravstellet; Barn/familie har flyttet fra stedet, lange avstander, uførhet og sykdom for å nevne noen.

Alle tjenester som utføres av oss vil etterleve alle sentrale lover, forskrifter og lokale vedtekter og pålegg fra kirkevergen/kirkelig fellesråd i den enkelte kommune.

 

1

74 60 17 20
post@kirkegaardsservice.no

mandag - fredag 09.00-16.00